Publications

Andrej
9 Oct 2017

Studio B@za has a wide range of services that we offer: design, engineering, consulting, supervision, translations and related services. We design public and private buildings, residential, industrial, bussiness, shopping and other multipurpose buildings, consult investors and clients, supervise the building processes, translate from german to slovene, from slovene to german, from turkish to slovene, from slovene to turkish language and much more. We calculate, we compute, we produce. Since we operate in Slovenia and abroad, we communicate in english, german, croatian, serbian and turkish language.
Studio B@za nudi mnoge storitve, predvsem pa: snovanje, načrtovanje, inženiring, svetovanje, nadzor, prevajanje in z njimi povezane storitve. Načrtujemo in snujemo javne in zasebne investicije, stanovanjse, proizvodne, poslovne in objekte za nakupovanje, svetujemo investitorjem in strankam, nadzorujemo gradnje in hkrati prevajamo iz nemščine v slovenščino, iz slovenščine v nemščino, iz turškega jezika v slovenski jezik in iz slovenskega jezika v turški jezik ter še mnogo več. Ker poslujemo v Sloveniji in tujini, nam komuniciranje v tujih jezikih (angleški, nemški, hrvaški, srbski, turški jezik) ni tuje.